fbpx Skip to content

RODO

Szanowni Państwo,
 
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W związku z powyższym pragniemy Państwa poinformować, że lek. dent. Magdalena Fronczak,
z siedzibą w 
Ząbki, przy ulicy Malczewskiego 13/C, przetwarza Państwa dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.
 
Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi, szczegółowymi informacjami, dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych znajdujących się w naszej bazie
 
Administrator danych
lek. dent. Magdalena Fronczak, Ząbki, Malczewskiego 13/C, https://mojezabki.pl/
 
Cele przetwarzania
  • Zapewnienie opieki zdrowotnej
  • Gromadzenie i systematyzowanie informacji medycznej dla realizacji obowiązków ustawowych związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Medycznej oraz systemu zabezpieczenia społecznego
  • Udzielanie Pacjentowi oraz upoważnionym przez niego osobom informacji o stanie zdrowia
Podstawy prawne przetwarzania
Artykuł 9. ust. 2.h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Uzasadniony interes Stron
 
Prawa związane z przetwarzaniem danych
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania
  • inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Klienta

 
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Pacjenta jest lek. dent. Magdalena Fronczak (dalej: Przychodnia). Klient może się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Malczewskiego 13/C, 05-095 Ząbki
  • przez e-mail: kontakt@mojezabki.pl
  • telefonicznie: 507281941
 
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Przychodnia będzie przetwarzać dane osobowe Pacjenta na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, dla celów:
profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, udokumentowania
uprawnień do uzyskania zabezpieczenia społecznego, leczenia, zarządzania systemami i usługami
opieki zdrowotnej;
gromadzenia i systematyzowania informacji medycznej dla realizacji obowiązków ustawowych
związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Medycznej;
udzielania Pacjentowi oraz upoważnionym przez niego osobom informacji o stanie zdrowia;
utrzymywania stałego kontaktu z Pacjentem.
 
3. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
Dane osobowe Pacjenta są/będą przetwarzane przez podmiot przetwarzający, którym jest operator
oprogramowania komputerowego służącego do obsługi działalności Przychodni –
„LekSeek Polska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 465.
 
Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane podmiotom publicznoprawnym, organom administracji
publicznej na warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celach związanych z
prowadzeniem Systemu Informacji Medycznej, statystyki publicznej, zapewnieniem świadczeń z zakresu
zabezpieczenia społecznego.
 
Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane innym podmiotom leczniczym w celach i zakresie
niezbędnych dla sprawowania opieki zdrowotnej nad Pacjentem.
Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane aptekom w rozumieniu przepisów regulujących
funkcjonowanie rynku farmaceutycznego w związku z realizacją recept elektronicznych na zasadach
określonych przez właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 
4. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Pacjenta w formie dokumentacji medycznej przechowywane są przez czas określony
właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 
5. Prawa Pacjenta związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem
zautomatyzowanych decyzji
Pacjentowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Przychodni swoich danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pacjent może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Przychodnia przesłała te dane do innego administratora. Jednakże Przychodnia zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 
6. Prawo wniesienia skargi do organu
Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.