Paulina Panasiewicz


lek. dent. Paulina Beata Panasiewicz

Ukończyła studia na kierunku lekarsko-dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i jest w trakcie specjalizacji z chirurgii twarzowo-szczękowej. W ostatnich latach, oprócz zdobywania doświadczenia w gabinetach, poszerzała swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych kursach, które odbywały się zarówno w kraju, jak i za granicą (na Litwie, w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, w Niemczech). W ostatnich latach otrzymała nagrodę za pracę „The influence of cleaning methods and decontamination product on plastic polymeric materials” oraz wyróżnienie z dziedziny ortodoncji za pracę: „Analysis of the young people’s assessment of aesthetics of their dentition and attitude to orthodontic treatment”. Jest także współautorką publikacji „Total temporomandibular joint endoprosthesis in patients’ questionnaire assessment two years after the surgery” oraz mówcą spotkań Journal Club Kliniki Chirurgii Twarzowo Szczękowej Wojskowego Instytutu Medycznego i licznych konferencji (w tym XIII Zjazdu Otolaryngologów Wojskowych). Od pracy odpoczywa, szlifując swoje umiejętności językowe - zna język angielski, niemiecki oraz język migowy z rozszerzonym modułem znaków medycznych, a także spędzając czas z najbliższymi.